SKL Keuringen

De SKL-Keuring

Het is van belang dat de toepassing van gewasbeschermingsmiddelen zo efficiënt mogelijk gebeurd. Er moet worden gestreefd naar een zo efficiënt mogelijk gebruik van deze middelen, die op een veilige manier verdeeld moeten worden. Daarbij zijn bedrijfszekere, goed onderhouden en afgestelde machines een belangrijke schakel. Door middel van de periodieke SKL keuring, die gericht is om de goede werking van de machine te bevorderen, wordt dit bereikt.

Tijdens deze keuring worden alle relevante onderdelen van de machine gecontroleerd en nagemeten volgens een vastgesteld keuringsprotocol door bedrijven en keurmeesters die de beschikking hebben over de juiste testapparatuur en kennis van zaken hebben. Dit keuringsprotocol is door SKL vastgesteld op bas van Europese wetgeving en is gebaseerd op de geharmoniseerde NEN-EN-ISO 16122 norm. De periodieke SKL keuring van deze machines is wettelijk voorgeschreven en een verplicht onderdeel van certificeringsschema’s.

Welke machines

Alle toedieningsapparatuur voor gewasbeschermings middelen, behalve hand- en rugbedragen spuitmachines, vallen onder de periodieke SKL keuring.

Dit betreft:

 • - Motorvatspuiten ( zowel vast opgesteld als mobiele installaties ) inclusief spuitbomen, spuitgasten en spuitpistolen/-lansen.
 • - Ruimtebehandelingsapparatuur (LVM en fog )
 • - Doseerapparatuur voor gewasbeschermingsmiddelen
 • - Spuitmachines met alleen een haspel en spuitpistool/-lans

Doel van de keuring

 • - Een efficiëntere en nauwkeurige inzet van gewasbeschermingsmiddelen
 • - Een nauwkeurige en homogene verdeling van de spuitvloeistof over het gewas
 • - Nauwkeurigheid en afleesbaarheid van de instelling
 • - Het voorkomen van milieuschade door lekkages (milieu- en arbeidsveiligheid)
 • - Veiligheid voor de gebruiker en omgeving

Inhoud van de keuring

Gecontroleerd en gemeten worden:

 • - De afgifte van de sluitdoppen (vergeleken met de nieuwwaarde)
 • - Controle op lekkages bij het systeem onder druk, controle van de capaciteit van de pomp, controle op de veiligheid van de installatie, drukverschillen in de spuitboom
 • - De toestand van de spuitboom / spuitgast / spuitpistool
 • - Controle van de tank op het tankdeksel, afleesbaarheid tankinhoud en aanwezigheid vulzeef
 • - Controle op de aanwezigheid en toestand van de filters
 • - Controle van de manometer(s) op voldoende afleesbaarheid (diameter, schaalverdeling) en nauwkeurigheid
 • - Controle van de toestand van slangen, leidingen, klemmen, dophouders, doppen op lekkages, beschadigingen en bevestiging
 • - Controle op een goede werking van de drukregelaar
 • - Controle op de werking van de drukaccumulator
 • - Controle van het functioneren van de bedieningsorganen
 • - Controle op de werking en instelling van de doseerapparatuur

Vragen?

Voor meer vragen of wilt u een SKL keuring op uw bedrijf neem hier dan contact op met ons